Xidmətlər

Serebral iflic

Uşaq serebral iflicinin müasir, kompleks biotənzimləyici müalicəsi

İynəbatırma müalicəsi

Min illərin sınağından çıxmış bu metod müasir tibb elmində də istifadı olunur.

Serebral iflicdə botulotoksin müalicəsi

Serebral iflicin müalicəsində ən effektiv dərman boteks hesab olunur.

Distoniyada boteks terapiya

Distoniyada boteks terapiyası zamanı həm əzələ yumşalır, ətrafda əyilmə aradan qalxır.

Nitq ləngimələrinin müalicəsi

Əqli və nitq ləngimələrinin kompleks müalicəsi

Miqrenin müalicəsi

Miqrenin və baş ağrılarının kompleks müalicəsi

Xroniki tiklər və Turet sindromunun müalicəsi

Qeyri-iradi hərəkətlər, tiklər və kəkələmənin müalicəsi

Epilepsiya və qıcolmaların müalicəsi

Epilepsiya və qıcolmaların kompleks müalicəsi

Yenidoğulmuşların nevroloji müayinəsi

Yenidoğulmuşların nevroloji müayinəsi və müalicəsi.

Autizm spektr pozuntuların diaqnostika və müalicəsi

Autizm spektr pozuntuların hiperaktivliyin diaqnostika və müalicəsi

Yuxu pozulmalarının müalicəsi

Yuxu pozulmalarının muayinəsi və müalicəsi

Gecə enurezinin diaqnostika və kompleks müaicəsi

Gecə enurezinin diaqnostika və kompleks müaicəsi